Print
PDF

Manual Motorbikes

  • Kawasaki 150

LOW SEASON

Prices start from : 27.00 Euro

HIGH SEASON

Prices start from : 30.00 Euro  • Kawasaki 250

LOW SEASON

Prices start from : 30.00 Euro

HIGH SEASON

Prices start from : 33.00 Euro  • Daystar 250

LOW SEASON

Prices start from : 30.00 Euro

HIGH SEASON

Prices start from : 35.00 Euro